Makabagong Pila-balde.  

Posted in ,


Naaliw lang ako sa nadatnan kong pila sa igiban ng tubig sa opisina. Naglaro ang malikhain kong isip at nagawan ko ang eksenang ito ng kwento sa loob ng tatlong segundo. Ok fine I'm exaggerating. Pero ang mga nangyari...
Container 1: Pare, ang haba pala ng pila papuntang langit! Pero I can see the light at the end of the tunnel!
Container 2: Eh panong di hahaba ang pila eh may sumingit na trash bin sa unahan?
Trash Bin: Mga adik! Bakit ba kayo nagsasalita eh container lang kayo!?
Ang corny.

0 comments

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

The Author

Pedestrians

Feed The Writer

Formspring Me

Tweet Me

NetworkedBlogs

Followers

Manila

Follow by Email

Recent Comments

Stop Plagiarism

Creative Commons License
Stories from the Simian Crease by Binchee is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Philippines License.
Based on a work at binchee.blogspot.com